გადაწყვეტილებების ინტეგრაცია
თუ კომპანიის წინაშე დგას ოფისის გახსნის / რესტრუქტურიზაციის ან დიგიტალიზაცის ამოცანა. ჩვენ ვმუშაობთ ტექნიკური დავალების შემუშავებასა და პროექტების სპეციფიკაციების გაანგარიშებაზე დასრულებული ვერსიის წარმოდგენით. ვაპროექტებთ, ვამონტაჟებთ და შეგვყავს ექსპლუატაციაში.
მულტიმედია
შეხვედრების ოთახები და საკონფერენციო დარბაზები
დავაპროექტებთ ზონებს ერთობლივი მუშაობისთვის ან ჰიბრიდული შეხვედრებისთვის 2-დან 20 ადამიანზე.
საზოგადოებრივი სივრცეები
გთავაზობთ ტექნიკური გადაწყვეტილებების ინტეგრაციას ჰოლებისთვის, მისაღები სივრცეებისთვის, შემომავალი ჯგუფებისთვის, კოოპერაციული მუშაობისთვის, ბიბლიოთეკებისთვის და ა.შ.
სამუშაო ადგილი
გთავაზობთ ტექნოლოგიური და კომფორტული გარემოს უზრუნველყოფას ხელმძღვანელის მუშაობისთვის. მოვაწყობთ სამუშაო ადგილს, შეხვედრებისა და სათათბირო ოთახებს.
ინფრასტრუქტურა
დატა-ცენტრები
გთავაზობთ ინფრასტრუქტურის მოწყობას ორგანიზაციისთვის: სერვერები, მონაცემთა შენახვის სისტემები, შეუფერხებელი კვების წყარო, კომუტაცია.
ლოკალური ქსელები
გთავაზობთ საწარმოს ლოკალური ქსელების შექმნის ამოცანის გადაწყვეტას: კომუტაცია, ანტივირუსები, ქსელური ეკრანები, პროგრამული უზრუნველყოფა.
უკაბელო ქსელები
ვქმნით სტაბილურ, უნაკერო wi-fi ქსელს (ვაყენებთ წვდომის წერტილებს, კონტროლერებს).
გაგზავნეთ თქვენი განაცხადი
კონტაქტი
გთავაზობთ "ტექნიკას ყუთში" და მზა გადაწყვეტილებებს, რომლებიც გადაჭრის კონკრეტულ საოფისე ამოცანებს და შეძლებს კომპანიის IT ინფრასტრუქტურის ოპტიმიზაციას. ვმუშაობთ უშუალოდ უმსხვილეს IT-წარმოებლებთან: Apple, Asus, Acer, Cisco, Dell, HP, Huawei, Lenovo, Logitech, LG, MSI, Samsung, Sony და სხვები.
რეკვიზიტები
Კონფიდენციალურობის პოლიტიკა
© 2023 NBCOM GROUP All rights reserved
Name of the organization NBCom Georgia LLC
Identification Code 405546716
sony centre
samsung
resonance space
nb computers
iport